Serwis pogwarancyjny

Cennik usług pogwarancyjnych

Po upływie okresu gwarancyjnego firma iiyama oferuje Państwu naprawę urządzenia po cenach ryczałtowych (nie wliczone są ceny części zamiennych), bez VAT:

  • 100-150 PLN za monitor LCD
  • 200-250 PLN za monitor CRT

chyba, że chodzi o całkowite uszkodzenie obudowy, całkowite uszkodzenie podstawowych płytek obwodów elektronicznych i/lub całkowite uszkodzenia kineskopu. Firma iiyama zastrzega sobie prawo decyzji o rentowności dokonanej naprawy. 

Gwarancja w systemie door-to-door

O ile wada urządzenia iiyama ujawni się w ciągu 30 dni od dnia zakupu (całkowita niesprawność, brak obrazu), a zakup ten miał miejsce po 01.01.1999r. (wymagany dowód zakupu), iiyama wymieni niesprawny monitor na nowy, najlepiej odpowiadający mu pod względem konstrukcji. Wymiana następuje w ciągu 4 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone użytkownikowi i zamienione z nowym monitorem wydanym w ramach wymiany.

W przypadku urządzeń użytkowanych dłużej niż 30 dni iiyama daje 3-letnią gwarancję (począwszy od dnia zakupu) na poprawne działanie urządzenia w ramach specyfikacji, podanej na karcie serwisowej lub arkuszach danych technicznych. Zjawiska związane z intensywną eksploatacją kineskopu (np. 24 godz. na dobę), szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, porażenia prądem elektrycznym, szkody powstałe na skutek niewłaściwego transportu itp. nie są oczywiście objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią usterki monitora lub panelu LCD, to na życzenie można otrzymać urządzenie zastępcze na czas naprawy, przy czym monitory 21''/22'' zastępowane są urządzeniami 19'', a panele LCD - przez monitory kineskopowe o porównywalnej przekątnej ekranu. Wydawanie urządzeń zastępczych odbywa się ze strony autoryzowanych partnerów handlowych lub poprzez firmę iiyama, bezpośrednio u użytkownika.

Projektory oraz ekrany dotykowe odbierane są w ramach gwarancji bezpłatnie od użytkownika i naprawiane przez własny specjalistyczny serwis iiyama. Odbiór niesprawnego urządzenia, jego naprawa i dostarczenie do użytkownika trwają na ogół 10 dni.

Podstawowym warunkiem jest tutaj prawidłowe i w porę zgłoszenie usterki firmie iiyama poprzez podanie numeru seryjnego i przedłożenie dowodu zakupu urządzenia. Wymiana następuje w ciągu 2 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone albo właściwemu partnerowi handlowemu, albo bezpośrednio użytkownikowi i zamienione z urządzeniem wydanym w ramach wymiany.

Ważna informacja: 

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia warto pamiętać o tym, że aby zachować pełne prawa gwarancyjne, należy przechowywać oryginalne opakowanie monitora. Bez tego opakowania, wraz ze znajdującymi się w nim elementami zabezpieczającymi urządzenie podczas transportu i akcesoriami, odbiór, naprawa i wymiana urządzenia w ramach gwarancji nie będą możliwe. Jeśli w razie wystąpienia usterki użytkownik nie będzie dysponował oryginalnym kartonem, firma iiyama może udostępnić karton zastępczy za opłatą 100 PLN (z VAT). Nasza spedycja nie podejmuje się transportowania monitorów w nieodpowiednich lub mocno zniszczonych opakowaniach.