Aktualizujemy naszą bazę danych produktów, aby usprawnić działanie witryny iiyama
Niektóre informacje mogą być chwilowo niedostępne lub niepoprawne. Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej zakończyć tą aktualizację. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Serwis pogwarancyjny

Cennik usług pogwarancyjnych

Po upływie okresu gwarancyjnego firma iiyama oferuje Państwu naprawę urządzenia po cenach ryczałtowych (nie wliczone są ceny części zamiennych), bez VAT:

  • 100-150 PLN za monitor LCD
  • 200-250 PLN za monitor CRT

chyba, że chodzi o całkowite uszkodzenie obudowy, całkowite uszkodzenie podstawowych płytek obwodów elektronicznych i/lub całkowite uszkodzenia kineskopu. Firma iiyama zastrzega sobie prawo decyzji o rentowności dokonanej naprawy. 

Gwarancja w systemie door-to-door

O ile wada urządzenia iiyama ujawni się w ciągu 30 dni od dnia zakupu (całkowita niesprawność, brak obrazu), a zakup ten miał miejsce po 01.01.1999r. (wymagany dowód zakupu), iiyama wymieni niesprawny monitor na nowy, najlepiej odpowiadający mu pod względem konstrukcji. Wymiana następuje w ciągu 4 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone użytkownikowi i zamienione z nowym monitorem wydanym w ramach wymiany.

W przypadku urządzeń użytkowanych dłużej niż 30 dni iiyama daje 3-letnią gwarancję (począwszy od dnia zakupu) na poprawne działanie urządzenia w ramach specyfikacji, podanej na karcie serwisowej lub arkuszach danych technicznych. Zjawiska związane z intensywną eksploatacją kineskopu (np. 24 godz. na dobę), szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, porażenia prądem elektrycznym, szkody powstałe na skutek niewłaściwego transportu itp. nie są oczywiście objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią usterki monitora lub panelu LCD, to na życzenie można otrzymać urządzenie zastępcze na czas naprawy, przy czym monitory 21''/22'' zastępowane są urządzeniami 19'', a panele LCD - przez monitory kineskopowe o porównywalnej przekątnej ekranu. Wydawanie urządzeń zastępczych odbywa się ze strony autoryzowanych partnerów handlowych lub poprzez firmę iiyama, bezpośrednio u użytkownika.

Projektory oraz ekrany dotykowe odbierane są w ramach gwarancji bezpłatnie od użytkownika i naprawiane przez własny specjalistyczny serwis iiyama. Odbiór niesprawnego urządzenia, jego naprawa i dostarczenie do użytkownika trwają na ogół 10 dni.

Podstawowym warunkiem jest tutaj prawidłowe i w porę zgłoszenie usterki firmie iiyama poprzez podanie numeru seryjnego i przedłożenie dowodu zakupu urządzenia. Wymiana następuje w ciągu 2 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone albo właściwemu partnerowi handlowemu, albo bezpośrednio użytkownikowi i zamienione z urządzeniem wydanym w ramach wymiany.

Ważna informacja: 

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia warto pamiętać o tym, że aby zachować pełne prawa gwarancyjne, należy przechowywać oryginalne opakowanie monitora. Bez tego opakowania, wraz ze znajdującymi się w nim elementami zabezpieczającymi urządzenie podczas transportu i akcesoriami, odbiór, naprawa i wymiana urządzenia w ramach gwarancji nie będą możliwe. Jeśli w razie wystąpienia usterki użytkownik nie będzie dysponował oryginalnym kartonem, firma iiyama może udostępnić karton zastępczy za opłatą 100 PLN (z VAT). Nasza spedycja nie podejmuje się transportowania monitorów w nieodpowiednich lub mocno zniszczonych opakowaniach.