,

Wartości iiyama

Działamy odpowiedzialnie wobec planety, naszych pracowników i klientów, utrzymując zrównoważony rozwój i etyczne praktyki w centrum naszego biznesu.

Pobierz PDF
iiyama-hero-img-two iiyama-hero-img-one
iiyama-ms-img-two
#withiiyama

Misja i wizja

W iiyama jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wydajnych i godnych zaufania rozwiązań w zakresie profesjonalnych monitorów. Naszą misją jest wzmacnianie pozycji jednostek i organizacji w interakcjach z otaczającym je światem.Jednocześnie jesteśmy przekonani, że nasze obowiązki wykraczają poza podstawową działalność firmy. Dlatego angażujemy się w ochronę środowiska, prawa pracownicze oraz programy zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Wspieramy naszych partnerów i inicjatywy mające na celu zakończenie ubóstwa, ochronę planety i zapewnienie ludzkości pokoju i dobrobytu do 2030 roku.Naszą misją jest pomaganie jednostkom i organizacjom w kontaktowaniu się ze światem.

Priorytetowo traktujemy podstawowe wartości naszej działalności tj. ład korporacyjny, ochrona środowiska i rozwój społeczny.Dlatego wdrażamy programy mające na celu ograniczenie śladu węglowego, zapewnienia komfortowych warunków pracy oraz otwartego i uczciwego biznesu. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zaangażowania w każdą z tych wartości.

iiyama-ms-img-two iiyama-ms-img-two iiyama-ms-img-two iiyama-ms-img-two
#withiiyama

Ślad środowiskowyW iiyama rozumiemy znaczenie prowadzenia działalności troszczącej się o środowisko naturalne i staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez ciągłe doskonalenie naszych praktyk środowiskowych. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie w uznaniu przez EcoVadis, wiodącą ocenę zrównoważonych praktyk biznesowych. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymaliśmy brązowy (2021) i srebrny (2022) medal, jednak na tym się nie zatrzymaliśmy. Wzmocniliśmy nasze inicjatywy, co doprowadziło do osiągnięcia prestiżowej platynowej oceny zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis w 2023 r., plasując nas w 1% najlepszych spośród ponad 90 000 firm na całym świecie. Ta nagroda potwierdza dostosowanie iiyama do międzynarodowych standardów oraz integrację zasad zrównoważonego rozwoju i CSR z naszą działalnością i systemem zarządzania.

iiyama-env-img-one
iiyama-env-img-one

W naszych wysiłkach, zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego i wspierania zrównoważonego rozwoju, skupiamy się na wdrażaniu inicjatyw związanych z ochroną klimatu. Jedną z takich inicjatyw jest wprowadzenie nowego ergonomicznego stojaka, który pomógł zmniejszyć liczbę plastikowych toreb używanych podczas pakowania i ślad węglowy podczas dystrybucji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o

Polityce na rzecz środowiska i zrównoważonych zamówień publicznych iiyama arrow right
iiyama-env-img-one iiyama-env-img-one
iiyama-em-img-one
#withiiyama

Warunki pracy pracownikówW iiyama wiemy, że nasi pracownicy są siłą napędową naszego sukcesu i kluczowym aspektem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dlatego naszym priorytetem jest tworzenie przyjaznego i komfortowego środowiska pracy. Aby wspierać ten cel, oferujemy zróżnicowane i równe szanse zatrudnienia oraz wdrożyliśmy zasady wymienione w naszym podręczniku pracownika, w celu ochrony praw naszych pracowników.

Co więcej, zbudowaliśmy zróżnicowane, bezpieczne i pełne tolerancji miejsce pracy. Wszyscy nasi pracownicy mają równe szanse, są traktowani z szacunkiem i nie są przepracowani. Zgodnie z naszym zobowiązaniem do stosowania etycznych praktyk, iiyama zakazuje zatrudniania dzieci przy produkcji monitorów, pracy w niebezpiecznych warunkach, pracy przymusowej oraz pracy w nadgodzinach. Stosujemy również rygorystyczne polityki zapobiegające molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji.

Polityka zatrudnienia arrow right
Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie arrow right
#withiiyama

Otwarty i uczciwy biznes

iiyama poważnie traktuje ład korporacyjny i zobowiązuje się do prowadzenia uczciwych i otwartych praktyk biznesowych. Zgodnie z tym zobowiązaniem, wdrożyliśmy odpowiedzialną politykę zaopatrzenia, aby upewnić się, że nasze produkty nie są wytwarzane z Minerałów konfliku iiyama przeprowadziła uzasadnione badanie kraju pochodzenia (RCOI) w celu ustalenia, czy minerały z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów nią objętych (CC).

Nasze działania obejmują:

1. Wykorzystanie programu Responsible Minerals Initiative (RMI) do identyfikacji ryzyka związanego z krajem pochodzenia poprzez zastosowanie szablonu raportowania Conflict Minerals oraz szablonu raportowania Cobalt, które są wykorzystywane przez branżę.

2. Przeprowadzanie regularnych audytów w celu zapewnienia, że nasi dostawcy przestrzegają zasad RMI

3. Stosowanie ścisłych protokołów w celu rozwiązania wszelkich niezgodności.

Aby zapewnić otwartość i uczciwość w biznesie, stworzyliśmy wewnętrzne systemy zgłaszania nieprawidłowości we wszystkich spółkach grupy na całym świecie. Staramy się również zapewnić wczesne wykrywanie i zapobieganie poważnym incydentom, takim jak nielegalna działalność lub niewłaściwe postępowanie, które mogłyby zaszkodzić naszym wartościom korporacyjnym.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości arrow right
Polityka antykorupcyjna arrow right

W celu zapewnienia otwartej i uczciwej działalności ustanowiliśmy wewnętrzne systemy zgłaszania nieprawidłowości we wszystkich spółkach grupy na całym świecie. Staramy się również zapewnić wczesne wykrywanie i zapobieganie poważnym incydentom, takim jak nielegalna działalność lub niewłaściwe postępowanie, które mogłyby zaszkodzić naszym wartościom korporacyjnym.

Raport CSR arrow right
iiyama Supplier Code of Conduct arrow right
Wymagania ISO dla dostawców iiyama arrow right
iiyama values

Godna praca i rozwój
gospodarczy

iiyama values

Zmniejszanie nierówności

iiyama values

Odpowiedzialna konsumpcja
i produkcja

iiyama values

Działania na rzecz klimatu

#withiiyama

Najczęściej zadawane pytania / FAQ

Kontakt

go to section 1

Kontakt

go to section 1
iiyama image
#withiiyama Dziękujemy, że jesteście z nami

Nie wiesz, który monitor wybrać?

Skontaktuj się z nami