W
Gwarancja

(Stan: kwiecień 2011)

Szanowny Użytkowniku, gratulujemy decyzji zakupu monitora iiyama. Życzymy wielu przyjemnych chwil i radości podczas jego użytkowania. Nasze produkty projektowane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie i produkowane wg normy ISO. Należy jednak pamiętać, że nawet monitor iiyama jest produktem technicznym, podlegającym podczas produkcji i transportu pewnym tolerancjom. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w dołączonej do urządzenia karcie serwisowej, gdzie znajdują się także opisy rozwiązywania najczęstszych problemów. Sprawność monitora może zostać również ograniczona przez warunki panujące w otoczeniu, złe ustawienia lub niewłaściwą kartę graficzną. W przypadku usterek jesteśmy oczywiście - oprócz naszych partnerów handlowych - stale do Państwa dyspozycji, oferując szeroki wachlarz usług serwisowych.

Gwarancja na monitory marki iiyama opiera się na postanowieniach ustawowych, przy czym okres gwarancji na usterki, które nie zostały stwierdzone w ramach regulaminowego obowiązku klienta sprawdzenia przedmiotu kupna i zgłoszenia reklamacji, wynosi 36 miesięcy, o ile miejscem pobytu lub miejscem pracy właściciela monitora jest Polska. W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych Klienta firma iiyama Polska Sp. z o.o. , zwana dalej iiyama, jest zobowiązana do usunięcia usterki w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez naprawę
 • dostarczenie monitora zastępczego
 • lub zastąpienie wadliwego urządzenia produktem nowszej generacji.

W tym przypadku firma iiyama ponosi wszystkie koszty związane z naprawą wadliwego urządzenia lub z dostawą monitora zastępczego. Wyklucza się prawo do roszczeń odszkodowawczych w szczególności z tytułu niespełnienia świadczenia.

Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają następujące wady:

 • widoczne uszkodzenia transportowe,
 • uszkodzenia lub zniszczenia powstałe na skutek działania siły wyższej lub wpływu otoczenia (np. wilgotności, wyładowań atmosferycznych, kurzu, ciał obcych itp.),
 • nieprawidłowe składowanie i użytkowanie, np. nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, niewłaściwe funkcjonowanie spowodowane wadliwym oprogramowaniem oraz błędna
 • uszkodzenia spowodowane otwarciem przez osoby nieupoważnione przez firmę iiyama,
 • uszkodzenia mechaniczne nie będące ukrytymi wadami transportowymi, plamy barwne powstałe w wyniku oddziaływania silnych pól magnetycznych w otoczeniu monitora, obraz permanentny będący wynikiem długotrwałego wyświetlania nieruchomego obrazu, obniżenie jasności kineskopu, redukcja luminancji oświetlenia tła paneli TFT podczas ciągłej eksploatacji (ponad 10 godzin dziennie bez urządzenia ochronnego
 • w przypadku paneli LCD: maksymalnie 0,0005% wyswietlanych punktów, np. maksymalnie 4 punkty przy rozdzielczości 1024x768, jednak najwyżej dwa punkty świetlne w centrumobrazu,
 • wady punktów świetlnych (jeden punkt świetlny = punkciki czerwony/zielony/niebieski obok siebie) w przypadku kineskopów, w których ilość nie przekracza 6 punkcików, jednak dopuszcza się najwyżej jeden wadliwy punkt świetlny w centralnej strefie kineskopu (50% powierzchni roboczej).

Gwarancja zero martwych pikseli.

iiyama udziela "30-dniowej gwarancji zero martwych pikseli" na monitory z serii E, B i X (format nazwy: ProLite Exxx, ProLite Bxxx i ProLite Xxxx) zakupione wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży. Gwarancja liczy się od dnia zakupu.

Zanim kupisz towar sprawdź na liście partnerów, czy dana firma jest autoryzowanym dealer'em iiyama

Karta gwarancyjna iiyama

Proszę kliknąć na link, aby pobrać aktualną kartę gwarancyjną.

Pobierz

Serwis pogwarancyjny

Cennik usług pogwarancyjnych

Po upływie okresu gwarancyjnego firma iiyama oferuje Państwu naprawę urządzenia po cenach ryczałtowych (nie wliczone są ceny części zamiennych), bez VAT:

 • 100-150 PLN za monitor LCD
 • 200-250 PLN za monitor CRT

chyba, że chodzi o całkowite uszkodzenie obudowy, całkowite uszkodzenie podstawowych płytek obwodów elektronicznych i/lub całkowite uszkodzenia kineskopu. Firma iiyama zastrzega sobie prawo decyzji o rentowności dokonanej naprawy. 

Gwarancja w systemie door-to-door

O ile wada urządzenia iiyama ujawni się w ciągu 30 dni od dnia zakupu (całkowita niesprawność, brak obrazu), a zakup ten miał miejsce po 01.01.1999r. (wymagany dowód zakupu), iiyama wymieni niesprawny monitor na nowy, najlepiej odpowiadający mu pod względem konstrukcji. Wymiana następuje w ciągu 4 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba że podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia bądź usterki wystąpiły z winy klienta. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone użytkownikowi i zamienione z nowym monitorem wydanym w ramach wymiany.

W przypadku urządzeń użytkowanych dłużej niż 30 dni iiyama daje 3-letnią gwarancję (począwszy od dnia zakupu) na poprawne działanie urządzenia w ramach specyfikacji, podanej na karcie serwisowej lub arkuszach danych technicznych. Zjawiska związane z intensywną eksploatacją kineskopu (np. 24 godz. na dobę), szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, porażenia prądem elektrycznym, szkody powstałe na skutek niewłaściwego transportu itp. nie są oczywiście objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią usterki monitora lub panelu LCD, to na życzenie można otrzymać urządzenie zastępcze na czas naprawy, przy czym monitory 21''/22'' zastępowane są urządzeniami 19'', a panele LCD - przez monitory kineskopowe o porównywalnej przekątnej ekranu. Wydawanie urządzeń zastępczych odbywa się ze strony autoryzowanych partnerów handlowych lub poprzez firmę iiyama, bezpośrednio u użytkownika.

Projektory oraz ekrany dotykowe odbierane są w ramach gwarancji bezpłatnie od użytkownika i naprawiane przez własny specjalistyczny serwis iiyama. Odbiór niesprawnego urządzenia, jego naprawa i dostarczenie do użytkownika trwają na ogół 10 dni.

Podstawowym warunkiem jest tutaj prawidłowe i w porę zgłoszenie usterki firmie iiyama poprzez podanie numeru seryjnego i przedłożenie dowodu zakupu urządzenia. Wymiana następuje w ciągu 2 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone albo właściwemu partnerowi handlowemu, albo bezpośrednio użytkownikowi i zamienione z urządzeniem wydanym w ramach wymiany.

Ważna informacja: 

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia warto pamiętać o tym, że aby zachować pełne prawa gwarancyjne, należy przechowywać oryginalne opakowanie monitora. Bez tego opakowania, wraz ze znajdującymi się w nim elementami zabezpieczającymi urządzenie podczas transportu i akcesoriami, odbiór, naprawa i wymiana urządzenia w ramach gwarancji nie będą możliwe. Jeśli w razie wystąpienia usterki użytkownik nie będzie dysponował oryginalnym kartonem, firma iiyama może udostępnić karton zastępczy za opłatą 100 PLN (z VAT). Nasza spedycja nie podejmuje się transportowania monitorów w nieodpowiednich lub mocno zniszczonych opakowaniach.

S
Serwis konsumencki

Naszym celem jest zadowolenie każdego naszego klienta. Dlatego transakcja z nami nie kończy się na sprzedaży urządzenia. Serwis i wsparcie techniczne klientów są dla nas co najmniej równie ważne. Chcemy bowiem przekonać naszych klientów, że przy zakupie dokonali właściwego wyboru.

Oferujemy Państwo fachowe doradztwo nie tylko przed, ale również po zakupie naszych produktów. Na każdy monitor i każdy panel LCD otrzymają Państwo od nas 3-letnią gwarancję. W razie wystąpienia usterek mogą Państwo liczyć na nasz serwis w systemie door-to-door. A jeśli mają Państwo jakieś pytania czy problemy, wyczerpującej odpowiedzi chętnie udzieli nasze centrum obsługi klienta. 

Zgłoszenie produktu do serwisu w systemie online

Infolinia iiyama
Serwis iiyama
801 IIYAMA (449262)
+48 717 151 857
Kontakt e-mailowy:
service.pl@iiyama.com
AdresSerwis iiyama Polska
INGRAM Micro Services Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20C
55-080 Pietrzykowice
 
INGRAM Micro jest wyłącznym autoryzowanym serwisem iiyama w Polsce.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy problemy, wyczerpującej odpowiedzi (telefonicznej lub przez e-mail) chętnie udzieli nasze centrum obsługi klienta.

A ponieważ myślimy nie tylko o naszych klientach, ale również o środowisku naturalnym, proponujemy Państwu przyjazny program recyklingu starego sprzętu.

Pełny serwis, zbliżenie do klienta i wspieranie środowiska - iiyama.

D
Pobierz

Sterowniki, instrukcje i ulotki

Aktualne informacje dotyczące monitorów iiyama wraz z sterownikami i profilami kolorów ICC znajdą Państwo przy opisach poszczególnych produktów. Aktualne sterowniki wraz z profilami kolorów znajdują się również poniżej. W przypadku produktów nie będących już w ofercie firmy iiyama można poszukać  poprzez wyszukiwarkę serwisową, aby odnaleźć żądany model urządzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie o instalacji sterowników.Proszę pamiętać,żę Windows NT 4.0 nie daje użytkownikowi możliwości zainstalowania sterownika monitora. Wiele kart graficznych oferuje jednak dodatkowe oprogramowanie służące do tego celu.
Oprogramowanie to może dostarczyć tylko producent karty graficznej. Jeśli tego typu sterowniki / programy nie są dostępne, można używać standardowych sterowników VESA bez groźby utraty jakości urządzenia.

Sterowniki iiyama

Proszę kliknąć na link aby pobrać aktualne sterowniki i profile kolorów ICC do naszych produktów. Wzkazówki dotyczące instalacji znajdują sie przy opisach poszczególnych produktów.

Pobierz

Oprogramowanie dla funkcji Pivot (tryb portretowy)

Zalecamy stosowanie standardowych funkcji sterownika karty graficznej. Karty Nvidia, ATI / AMD i Intel obsługują wiele standardowych funkcji Pivot.

Test software

Pobierz

Sterowniki do ekranów dotykowych

Sterowniki do monitorów dotykowych można pobrać poprzez zakładkę DO POBRANIA znajdującą się przy poszczególnych produktach.

R
Recykling

W celu ujednolicenia systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej opracowano dyrektywę WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Zgodnie z jej zapisami firmy wprowadzające na dany rynek sprzęt elektryczny oraz elektroniczny są zobligowane do znakowania go symbolem przekreślonego kosza oraz sfinansowania zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu.

iiyama recycling

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


iiyama Polska zapewnia bezpłatny recykling monitorów dowolnej marki zwróconych przez klientów do sklepów autoryzowanych partnerów firmy iiyama przy zakupie nowego monitora marki iiyama (liczba monitorów przyjętych do recyklingu nie może być większa niż liczba zakupionych monitorów iiyama). Ich listę znajdziecie Państwo tutaj ->


Dyrektywą bliźniaczą do dyrektywy WEEE jest dyrektywa RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances).  Zabrania ona wprowadzania na rynek Unii Europejskiej nowych produktów zawierających wyższe niż dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych takich jak min. ołów, kadm i chrom. Najnowsze monitory firmy iiyama spełniają te wymogi. 

U
Najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,

otrzymujemy od Państwa szereg powtarzających się pytań. Zadawane najczęściej pytania zebraliśmy na tej liście, którą nieustannie poszerzamy. Jeśli życzą sobie Państwo bardziej szczegółowych informacji na dany temat, polecamy inne działy naszego serwisu internetowego: Słownik, Warto wiedzieć, Instrukcje obsługi. Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zawartym na naszej stronie pogłębią Państwo swą wiedzę.

Jak prawidłowo wyczyścić monitor podczas w czasie epidemii COVID-19

W celu zmniejszenia ryzyka infekcji oraz w celu ochrony klientów i użytkowników naszych monitorów przed potencjalną transmisją COVID-19, opracowaliśmy następujące wytyczne objaśniające zasady prawidłowej dezynfekcji naszych urządzeń.

UWAGA!

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich monitorów i ekranów dotykowych iiyama Z WYŁĄCZENIEM optycznych ekranów dotykowych: T2252MTS-xxx , T2452MTS-xx, T2253MTS-xxx i T2453MTS-xx. Aby uzyskać porady dotyczące czyszczenia optycznego ekranu dotykowego iiyama, kliknij tutaj.

   • Umyj ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym zawierającym co najmniej 60% alkoholu.
   • Jeśli to możliwe, noś maseczkę osłaniającą usta i nos, aby zmniejszyć ryzyko transmisji.
   • Podczas czyszczenia zawsze używaj jednorazowych rękawiczek syntetycznych.
   • Jeśli to możliwe, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.
   • Użyj jednego z następujących środków czyszczących przeznaczonych do stosowania w obiektach innych niż opieka zdrowotna (np. biurach, urzędach publicznych, transporcie, szkołach itp.) zatwierdzonych przez ECDC:                 Izopropanol (np. alkohol izopropylowy), roztwór 70%
        Etanol, roztwór 70%            • Używaj czystej, delikatnej szmatki, na przykład z mikrofibry.
   • Użyj środka czyszczącego do zwilżenia szmatki. Nigdy nie rozpylaj roztworu czyszczącego bezpośrednio na urządzenie.
   • Przecieraj ekran delikatnie małymi kółkami, unikając nacisku.
   • Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że szkło i ekran są całkowicie suche.
   • Po każdym czyszczeniu zdejmij i wyrzuć rękawiczki syntetyczne i umyj ręce w taki sam sposób, jak przed czyszczeniem.
   • Unikaj używania następujących produktów, ponieważ mogą one powodować odbarwienie monitora:                 amoniak
        aceton
        produkty na bazie chloru (np. wybielacz)
        nadtlenki (w tym nadtlenek wodoru)
        rozcieńczalniki do farb, benzen, chlorek metylu, toluen

w
Windows 8/10 i monitory iiyama

MONITORY IIYAMA I WINDOWS 8/10

Wszystkie monitory iiyama bez funkcji dotykowej są kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 8/10.