W
Gwarancja

(Stan: kwiecień 2011)

Szanowny Użytkowniku, gratulujemy decyzji zakupu monitora iiyama. Życzymy wielu przyjemnych chwil i radości podczas jego użytkowania. Nasze produkty projektowane są w oparciu o najnowocześniejsze technologie i produkowane wg normy ISO. Należy jednak pamiętać, że nawet monitor iiyama jest produktem technicznym, podlegającym podczas produkcji i transportu pewnym tolerancjom. Bliższe informacje na ten temat można znaleźć w dołączonej do urządzenia karcie serwisowej, gdzie znajdują się także opisy rozwiązywania najczęstszych problemów. Sprawność monitora może zostać również ograniczona przez warunki panujące w otoczeniu, złe ustawienia lub niewłaściwą kartę graficzną. W przypadku usterek jesteśmy oczywiście - oprócz naszych partnerów handlowych - stale do Państwa dyspozycji, oferując szeroki wachlarz usług serwisowych.

Gwarancja na monitory marki iiyama opiera się na postanowieniach ustawowych, przy czym okres gwarancji na usterki, które nie zostały stwierdzone w ramach regulaminowego obowiązku klienta sprawdzenia przedmiotu kupna i zgłoszenia reklamacji, wynosi 36 miesięcy, o ile miejscem pobytu lub miejscem pracy właściciela monitora jest Polska. W przypadku uzasadnionych roszczeń gwarancyjnych Klienta firma iiyama Polska Sp. z o.o. , zwana dalej iiyama, jest zobowiązana do usunięcia usterki w jeden z następujących sposobów:

 • poprzez naprawę
 • dostarczenie monitora zastępczego
 • lub zastąpienie wadliwego urządzenia produktem nowszej generacji.

W tym przypadku firma iiyama ponosi wszystkie koszty związane z naprawą wadliwego urządzenia lub z dostawą monitora zastępczego. Wyklucza się prawo do roszczeń odszkodowawczych w szczególności z tytułu niespełnienia świadczenia.

Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają następujące wady:

 • widoczne uszkodzenia transportowe,
 • uszkodzenia lub zniszczenia powstałe na skutek działania siły wyższej lub wpływu otoczenia (np. wilgotności, wyładowań atmosferycznych, kurzu itp.),
 • nieprawidłowe składowanie i użytkowanie, np. nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, niewłaściwe funkcjonowanie spowodowane wadliwym oprogramowaniem oraz błędna
 • uszkodzenia spowodowane otwarciem przez osoby nieupoważnione przez firmę iiyama,
 • uszkodzenia mechaniczne nie będące ukrytymi wadami transportowymi, plamy barwne powstałe w wyniku oddziaływania silnych pól magnetycznych w otoczeniu monitora, obraz permanentny będący wynikiem długotrwałego wyświetlania nieruchomego obrazu, obniżenie jasności kineskopu, redukcja luminancji oświetlenia tła paneli TFT podczas ciągłej eksploatacji (ponad 10 godzin dziennie bez urządzenia ochronnego
 • w przypadku paneli LCD: maksymalnie 0,0005% wyswietlanych punktów, np. maksymalnie 4 punkty przy rozdzielczości 1024x768, jednak najwyżej dwa punkty świetlne w centrumobrazu,
 • wady punktów świetlnych (jeden punkt świetlny = punkciki czerwony/zielony/niebieski obok siebie) w przypadku kineskopów, w których ilość nie przekracza 6 punkcików, jednak dopuszcza się najwyżej jeden wadliwy punkt świetlny w centralnej strefie kineskopu (50% powierzchni roboczej).

Gwarancja zero martwych pikseli.

iiyama udziela "30-dniowej gwarancji zero martwych pikseli" na monitory zakupione wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży.

Zanim kupisz towar sprawdź na liście partnerów, czy dana firma jest autoryzowanym dealer'em iiyama

Gwarancja przedłużona

STRONA W BUDOWIE

Opcjonalne przedłużenie gwarancji dla monitorów zarejestrowanych w bazie EPEAT

Opcjonalna gwarancja to przedłużenie standardowej gwarancji iiyama. Informacje na temat standardowego okresu gwarancji znajdują się na www.iiyama.pl. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu zakupu nowego monitora iiyama. Opcjonalne przedłużenie gwarancji jest możliwe w ciągu 60 dni od daty zakupu.

1.        Zakres usług.

Okres, w którym monitor objęty jest gwarancją w opcji gwarancji przedłużonej rozpoczyna się w momencie zakupu nowego monitora iiyama. Opcjonalna gwarancja to przedłużenie standardowej gwarancji iiyama. Usługi w ramach gwarancji przedłużonej będą świadczone tylko na terenie Polski.
W razie konieczności skorzystania z usług gwarancyjnych (wymagane potwierdzenie rejestracji) iiyama odbierze, naprawi i zwróci Państwa monitor. Odbiór odbywa się na ogół w ciągu 48 godzin od zgłoszenia. Wszelkie koszta związane z transportem i naprawą pokrywa iiyama. Wyjątek stanowi przypadek, gdy nie zostanie stwierdzony żaden defekt. W takim przypadku iiyama zastrzega prawo do obciążenia Klienta poniesionymi kosztami. 

2.        Warunki i postanowienia.

Oprócz ogólnych warunków i postanowień gwarancyjnych iiyama, w przypdaku gwarancji przedłużonej mają zastosowanie nastepujące zapisy:

•    Gwarancja przedłużona ma zoastosowanie tylko w przypadku monitrów zarejstrowanych i potwierdzonych przez iiyama.
•    Gwarancja przedłużona ma zoastosowanie tylko do produktów nowych, nie do naprawianych lub odkupionych.
•    Usługi w ramach gwarancji przedłużonej będą świadczone tylko na terenie Polski.
•    Przedłużenie gwarancji jest możliwe w ciągu 60 dni od daty zakupu. iiyama wysyła potwierdzenie rejestracji.
•    Wady powstałe po upłynięciu przedłużonego okresu gwarancji nie podlegają naprawie gwarancyjnej.
•    Koszty związane z uszkodzeniami lub wadami, które nie sa objete gwarancją, nie są pokrywane przez iiyama. Kosztami naprawy, transport i części zamiennych po konsultacji będzie obciążany Klient.  
•    iiyama zastrzega prawo do przeprowadznia naprawy przez autoryzowany zewnętrzny serwis, jeśli zajdzie taka potrzeba.

3.    Cennik.

Okres przedłużnia gwarancji
Cena (bez VAT)
12 miesięcy
Bezpłatne (wymagana rejestracja)
24 miesiące
160 PLN
36 miesięcy
200 PLN

 

   
 
 

4.    Rejestracja.

W celu bezpłatnej rejestracji produktu proszę kliknąć tu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani płatnym przedłużeniem gwarancji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: warranty.pl@iiyama.com

 

 

Warranty add-on is an extension of iiyama’s standard warranty. The Standard warranty period can be found at www.iiyama.com/uk  . The standard warranty period is effective from the purchase date of your new iiyama Product. The add-on warranty registration must be completed within 60 days from date of purchase of an iiyama product.

1.        Services

The performance of warranty add-on commences with the purchase of the iiyama product. Warranty add-on is an extension of the standard warranty period. All add-on warranty services will be provided only in the UK (country).
Should the need arise to activate the add on warranty (registration confirmation required) iiyama will pick-up, repair and return your product.  In general the pickup will take place within 48h after notification. The cost and handling for the service process will be covered by iiyama, unless a No Defect Found is detected. In this case iiyama reserves the right to raise any relevant charges to the customer.
 2.        Terms and Condition

In addition to the standard warranty terms and condition, the following Conditions apply for warranty add-on:
•    Warranty add-on applies only for registered and confirmed products by iiyama.
•    Warranty add-on applies only to new products, not for refurbished or second-hand products.
•    The benefits of Warranty add-on will apply only in the UK.
•    Warranty add-on must be registered and confirmed by iiyama within 60 days from date of purchase.
•    Errors occurred outside the extended warranty period are excluded from the warranty.
•    Cost for damages and / or faults which are not covered by the warranty can not be covered by iiyama. Cost for labor, transportation and spare part will be charged to the customer after consultation.   
•    Iiyama reserves the right to nominate an approved third party to affect repair, if necessary.

3.    Prices


Extend Warranty Period    Prices (excluding VAT)
12 months    free of charge (registration required)
24 months    € 39, 00
36 months    € 49, 00


4.    Registration  

Please use the form below to register:

Orio. Pitatibus, quis quae voluptas vollene mporempor si ut esequuntur? In pa de saped maion nonsedi doluptati inctatur? Excerrovid et uta simus alicaepra dolore volorestrum dolorum facillupta velendae platus.

Text subtitle

Ecerum ese nes derati dem dolorion nimodi nost, sincturit quam, tem am, conseque nissi volorer spiendelis pos dem illa voluptiberia distior maio et ullitatem fuga. Pit, optur? Qui acest, sitae. Et restrum ernam, utemporibus.

read more

Text subtitle

Erior alique sitiur, vel magnihi tatatem oloribe atiasi quia quam quam dis et volupta temporepre sequatq uisquamus re la nus dolorendunt, volore, officid ma sinullatem voluptatios dolorehent apedi comnimendes et quamus etus nostore parum quibus eostiumharunti nverferum a vel et lacesto quis eos es essequo miliquis est eliquiam.

read more

Designer

Olliqu iatem. Nam quisquae est, sum experum la debisti autestrum quodis dit, omnime ommo tem quamus.
Hendandios ad modit pratiis tempedi ommolorum eum id mi, sum haruntem doluptam aliquiandi adit exernat porum acia sed modis sum ipsam qui dolum quosa voloriti quae maios aliquibusae.

read more

Orio. Pitatibus, quis quae voluptas vollene mporempor si ut esequuntur? In pa de saped maion nonsedi doluptati inctatur? Excerrovid et uta simus alicaepra dolore volorestrum dolorum facillupta velendae platus.

Text subtitle

Ecerum ese nes derati dem dolorion nimodi nost, sincturit quam, tem am, conseque nissi volorer spiendelis pos dem illa voluptiberia distior maio et ullitatem fuga. Pit, optur? Qui acest, sitae. Et restrum ernam, utemporibus.

read more

Text subtitle

Erior alique sitiur, vel magnihi tatatem oloribe atiasi quia quam quam dis et volupta temporepre sequatq uisquamus re la nus dolorendunt, volore, officid ma sinullatem voluptatios dolorehent apedi comnimendes et quamus etus nostore parum quibus eostiumharunti nverferum a vel et lacesto quis eos es essequo miliquis est eliquiam.

read more

Designer

Olliqu iatem. Nam quisquae est, sum experum la debisti autestrum quodis dit, omnime ommo tem quamus.
Hendandios ad modit pratiis tempedi ommolorum eum id mi, sum haruntem doluptam aliquiandi adit exernat porum acia sed modis sum ipsam qui dolum quosa voloriti quae maios aliquibusae.

read more

Serwis pogwarancyjny

Cennik usług pogwarancyjnych

Po upływie okresu gwarancyjnego firma iiyama oferuje Państwu naprawę urządzenia po cenach ryczałtowych (nie wliczone są ceny części zamiennych), bez VAT:

 • 100-150 PLN za monitor LCD
 • 200-250 PLN za monitor CRT

chyba, że chodzi o całkowite uszkodzenie obudowy, całkowite uszkodzenie podstawowych płytek obwodów elektronicznych i/lub całkowite uszkodzenia kineskopu. Firma iiyama zastrzega sobie prawo decyzji o rentowności dokonanej naprawy. 

Gwarancja w systemie door-to-door

O ile wada urządzenia iiyama ujawni się w ciągu 30 dni od dnia zakupu (całkowita niesprawność, brak obrazu), a zakup ten miał miejsce po 01.01.1999r. (wymagany dowód zakupu), iiyama wymieni niesprawny monitor na nowy, najlepiej odpowiadający mu pod względem konstrukcji. Wymiana następuje w ciągu 4 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone użytkownikowi i zamienione z nowym monitorem wydanym w ramach wymiany.

W przypadku urządzeń użytkowanych dłużej niż 30 dni iiyama daje 3-letnią gwarancję (począwszy od dnia zakupu) na poprawne działanie urządzenia w ramach specyfikacji, podanej na karcie serwisowej lub arkuszach danych technicznych. Zjawiska związane z intensywną eksploatacją kineskopu (np. 24 godz. na dobę), szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, porażenia prądem elektrycznym, szkody powstałe na skutek niewłaściwego transportu itp. nie są oczywiście objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią usterki monitora lub panelu LCD, to na życzenie można otrzymać urządzenie zastępcze na czas naprawy, przy czym monitory 21''/22'' zastępowane są urządzeniami 19'', a panele LCD - przez monitory kineskopowe o porównywalnej przekątnej ekranu. Wydawanie urządzeń zastępczych odbywa się ze strony autoryzowanych partnerów handlowych lub poprzez firmę iiyama, bezpośrednio u użytkownika.

Projektory oraz ekrany dotykowe odbierane są w ramach gwarancji bezpłatnie od użytkownika i naprawiane przez własny specjalistyczny serwis iiyama. Odbiór niesprawnego urządzenia, jego naprawa i dostarczenie do użytkownika trwają na ogół 10 dni.

Podstawowym warunkiem jest tutaj prawidłowe i w porę zgłoszenie usterki firmie iiyama poprzez podanie numeru seryjnego i przedłożenie dowodu zakupu urządzenia. Wymiana następuje w ciągu 2 dni od powiadomienia Centrum Obsługi Klienta pod numerem tel. 0801 449 262 i przekazania sprzętu reklamowanego jako niesprawny. Koszty związane z wymianą sprzętu ponosi iiyama, chyba żę podczas badania zareklamowanego monitora nie zostaną stwierdzone żadne wady urządzenia. W takim przypadku przy przekazaniu raportu naprawy naliczony zostanie jednorazowy ryczałt serwisowy w wysokości 150 PLN (powiększony o aktualny podatek VAT), a urządzenie zostanie dostarczone albo właściwemu partnerowi handlowemu, albo bezpośrednio użytkownikowi i zamienione z urządzeniem wydanym w ramach wymiany.

Ważna informacja: 

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia warto pamiętać o tym, że aby zachować pełne prawa gwarancyjne, należy przechowywać oryginalne opakowanie monitora. Bez tego opakowania, wraz ze znajdującymi się w nim elementami zabezpieczającymi urządzenie podczas transportu i akcesoriami, odbiór, naprawa i wymiana urządzenia w ramach gwarancji nie będą możliwe. Jeśli w razie wystąpienia usterki użytkownik nie będzie dysponował oryginalnym kartonem, firma iiyama może udostępnić karton zastępczy za opłatą 100 PLN (z VAT). Nasza spedycja nie podejmuje się transportowania monitorów w nieodpowiednich lub mocno zniszczonych opakowaniach.

S
Serwis konsumencki

Naszym celem jest zadowolenie każdego naszego klienta. Dlatego transakcja z nami nie kończy się na sprzedaży urządzenia. Serwis i wsparcie techniczne klientów są dla nas co najmniej równie ważne. Chcemy bowiem przekonać naszych klientów, że przy zakupie dokonali właściwego wyboru.

Oferujemy Państwo fachowe doradztwo nie tylko przed, ale również po zakupie naszych produktów. Na każdy monitor i każdy panel LCD otrzymają Państwo od nas 3-letnią gwarancję. W razie wystąpienia usterek mogą Państwo liczyć na nasz serwis w systemie door-to-door. A jeśli mają Państwo jakieś pytania czy problemy, wyczerpującej odpowiedzi chętnie udzieli nasze centrum obsługi klienta. 

Zgłoszenie produktu do serwisu w systemie online

Infolinia iiyama
Serwis iiyama
0 801 IIYAMA (449262)
+48 717 151 857
Kontakt e-mailowy:
service.pl@iiyama.com 
AdresSerwis iiyama Polska - Magazyn ANOVO
ul. Fabryczna 20C
55-080 Pietrzykowice
 
Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy problemy, wyczerpującej odpowiedzi (telefonicznej lub przez e-mail) chętnie udzieli nasze centrum obsługi klienta.

A ponieważ myślimy nie tylko o naszych klientach, ale również o środowisku naturalnym, proponujemy Państwu przyjazny program recyklingu starego sprzętu.

Pełny serwis, zbliżenie do klienta i wspieranie środowiska - iiyama.

B
Targi

iiyama jest obecna na licznych targach specjalistycznych. Szczególnie istotne jest uczestnictwo w targach CeBIT w Hanowerze, które stanowią idealną okazję do wymiany informacji i doświadczeń.

Targi

Odwiedzając stoisko firmy iiyama mogą Państwo uzyskać informacje o najnowszych produktach lub porozmawiać z kompetentnymi doradcami.

Zainteresowani użytkownicy mogą bezpośrednio na stoisku wyrobić sobie opinię na temat jakości i możliwości naszych monitorów.
  
Wystawiamy się na podanych poniżej imprezach targowych. Cieszymy się na Państwa odwiedziny! 

 Targi  Termin  Kraj  Lokalizacja  Stoisko
         

Obecnie nie jesteśmy obecni na żadnych targach.

Serwis pogwarancyjny

Cennik usług pogwarancyjnych

Po upływie okresu gwarancyjnego firma iiyama oferuje Państwu naprawę urządzenia po cenach ryczałtowych (nie wliczone są ceny części zamiennych), bez VAT:

 • 100-150 PLN za monitor LCD
 • 200-250 PLN za monitor CRT

chyba, że chodzi o całkowite uszkodzenie obudowy, całkowite uszkodzenie podstawowych płytek obwodów elektronicznych i/lub całkowite uszkodzenia kineskopu. Firma iiyama zastrzega sobie prawo decyzji o rentowności dokonanej naprawy. 

D
Pobierz

Sterowniki, instrukcje i ulotki

Aktualne informacje dotyczące monitorów iiyama wraz z sterownikami i profilami kolorów ICC znajdą Państwo przy opisach poszczególnych produktów. Aktualne sterowniki wraz z profilami kolorów znajdują się również poniżej. W przypadku produktów nie będących już w ofercie firmy iiyama można poszukać  poprzez wyszukiwarkę serwisową, aby odnaleźć żądany model urządzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie o instalacji sterowników.Proszę pamiętać,żę Windows NT 4.0 nie daje użytkownikowi możliwości zainstalowania sterownika monitora. Wiele kart graficznych oferuje jednak dodatkowe oprogramowanie służące do tego celu.
Oprogramowanie to może dostarczyć tylko producent karty graficznej. Jeśli tego typu sterowniki / programy nie są dostępne, można używać standardowych sterowników VESA bez groźby utraty jakości urządzenia.

Sterowniki iiyama

Proszę kliknąć na link aby pobrać aktualne sterowniki i profile kolorów ICC do naszych produktów. Wzkazówki dotyczące instalacji znajdują sie przy opisach poszczególnych produktów.

Pobierz

Oprogramowanie dla funkcji Pivot (tryb portretowy)

Zalecamy stosowanie standardowych funkcji sterownika karty graficznej. Karty Nvidia, ATI / AMD i Intel obsługują wiele standardowych funkcji Pivot.

Test software

Pobierz

Sterowniki do ekranów dotykowych

Sterowniki do monitorów dotykowych można pobrać poprzez zakładkę DO POBRANIA znajdującą się przy poszczególnych produktach.

R
Recykling

W celu ujednolicenia systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej opracowano dyrektywę WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Zgodnie z jej zapisami firmy wprowadzające na dany rynek sprzęt elektryczny oraz elektroniczny są zobligowane do znakowania go symbolem przekreślonego kosza oraz sfinansowania zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu.

iiyama recycling

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


iiyama Polska zapewnia bezpłatny recykling monitorów dowolnej marki zwróconych przez klientów do sklepów autoryzowanych partnerów firmy iiyama przy zakupie nowego monitora marki iiyama (liczba monitorów przyjętych do recyklingu nie może być większa niż liczba zakupionych monitorów iiyama). Ich listę znajdziecie Państwo tutaj ->


Dyrektywą bliźniaczą do dyrektywy WEEE jest dyrektywa RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances).  Zabrania ona wprowadzania na rynek Unii Europejskiej nowych produktów zawierających wyższe niż dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych takich jak min. ołów, kadm i chrom. Najnowsze monitory firmy iiyama spełniają te wymogi. 

U
Najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,

otrzymujemy od Państwa szereg powtarzających się pytań. Zadawane najczęściej pytania zebraliśmy na tej liście, którą nieustannie poszerzamy. Jeśli życzą sobie Państwo bardziej szczegółowych informacji na dany temat, polecamy inne działy naszego serwisu internetowego: Słownik, Warto wiedzieć, Instrukcje obsługi. Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zawartym na naszej stronie pogłębią Państwo swą wiedzę.

w
Windows 8/10 i monitory iiyama

MONITORY IIYAMA I WINDOWS 8/10

Wszystkie monitory iiyama bez funkcji dotykowej są kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 8/10.