:


VA

Odtwarzanie z nośnika USB

Full HD

Sterowanie przez LAN

Głośniki

:Android OS

:Android OS

Smart Display Module

IPS

4K

:Android OS

24/7

4K

:


4K

Media player

Sterowanie przez LAN

:


4K

IPS

24/7

Sterowanie przez LAN

Głośniki

:Android OS

Smart Display Module

4K

Media player

: