:

:


VA

Odtwarzanie z nośnika USB

Full HD

Sterowanie przez LAN

Głośniki

:


Android OS

iiSignage²

:


Android OS

iiSignage²


Ultra Slim

Media player

:


Media player

Sterowanie przez LAN

:


Android OS

iiSignage²

:Android OS

24/7

4K

:


iiSignage²


Android OS

4K

:Android OS

Smart Display Module

4K

Media player

:


4K

IPS

24/7

Sterowanie przez LAN

Głośniki

:


Android OS

iiSignage²


4K

Media player