Oznake filtera – rezultati

55 serije:

40 serije:


VA matrica

USB Playback

Full HD

LAN Kontrola

Zvučnici

54 serije:


Android OS

iiSignage²

Signal FailOver

60 serije:


Android OS

iiSignage²

Signal FailOver

Media player

41 serije:


Media player

LAN Kontrola

70 serije:


Zidni nosač sa minimalnim zazorom

Android OS

24/7

4K

51 serije:


4K

IPS

24/7

LAN Kontrola

Zvučnici