:


Android OS

Vrstva proti otiskům prstů

Dotyková technologie – kapacitní

:


Android OS

Vrstva proti otiskům prstů

Dotyková technologie – kapacitní

IPS

IP

:HUDDLE SPACES


Android OS

Dotyková technologie – kapacitní