Ochrana osobních údajů / zásady iiyama

iiyama international B.V., se sídlem Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, Nizozemsko, odpovídá za shromažďování a zpracování osobních údajů, tak jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost iiyama si uvědomuje důležitost ochrany Vašich soukromých a osobních údajů dle nových nařízeních EU GDPR a garantuje, že s každou z informací, kterou s námi sdílíte budeme zacházet s maximálním respektem a diskrétností. Učinili jsme příslušná technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, krádeži, zneužití nebo neoprávněnému přístupu k těmto osobním údajům, či jejich změnám a zveřejňováním. Pokud máte pocit, že jsme dostatečně nezabezpečili Vaše osobní údaje, nebo máte-li informaci o zneužití Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na gdpr@iiyama.com. Vaše osobní údaje neprodáváme ani s nimi neobchodujeme.

Tímto oznámením o ochraně osobních údajů Vás informujeme o tom, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytnete, nebo o tom, jaké informace od Vás nebo o Vás můžeme shromáždit. Vztahuje se také na osobní údaje, zpracovávané společností iiyama International B.V. a také na všechny naše produkty a služby a na případy, kdy shromažďujeme osobní údaje.

Toto oznámení může být změněno či aktualizováno na základě změn v právních předpisech a/nebo v našich zásadách týkajících se ochrany osobních údajů. Doporučujeme Vám si při každé návštěvě našeho webu zkontrolovat, zda-li nedošlo k nějaké změně. V případě zásadních změn zajistíme, že budou tyto změny jasně označeny a sděleny. Aktuální verze je z května 2018 - V0.6.

Pomocí níže uvedených odkazů se můžete dozvědět více o tom, jak používáme Vaše osobní údaje:

 1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?
 2. Jaký je zdroj Vašich osobních informací
 3. Jaké jsou právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů
 4. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?
 5. Jsou Vaše osobní informace použity mimo EU?
 6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
 7. Jaká jsou Vaše práva podle zákonů na ochranu údajů?
 8. Cookies nebo podobné technologie používané společností iiyama
 9. Odkazy na stránkách iiyama.com nebo na jiných našich webových stránkách
 10. Formuláře na iiyama.com nebo na jiných našich webových stránkách

Veškeré otázky, týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů a jejich shromažďování či zpracování osobních údajů, směřujte prosím na emailovou adresu gdpr@iiyama.com.

 1. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

  Společnost iiyama zpracovává Vaše osobní údaje, používáte-li naše služby a / nebo pokud nám poskytnete údaje zákazníka / dodavatele. Například pokud nás kontaktujete nebo některého z našich servisních či obchodních partnerů s otázkami, týkajících se servisu či jiného dotazu, nebo pokud nám předáte vizitku, případně když vyplníte údaje o zákaznících v rámci soutěže nebo při poskytnutí cenové nabídky.

  Níže naleznete přehled osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme v závislosti na službě nebo produktu, námi poskytnutými:

  • Osobní údaje a kontaktní údaje: jako je titul, celé jméno, kontaktní údaje včetně e-mailové adresy a historie kontaktních údajů
  • Stát, jazyková preference a případně Váš zájem o naše kategorie produktů; počítače, hry, dotykové obrazovky a velkoformátové displeje nebo odvětví jako například: maloobchod, hry, obchod, zdraví
  • Záznamy o Vašem kontaktování nás; jako jsou žádosti o služby, e-maily a volba zasílání informací
 2. Jaký je zdroj Vašich osobních informací?

  Shromažďujeme osobní informace z následujících obecných zdrojů:

  • Přímo od Vás
  • Od našich account manažerů a pracovníků obchodních oddělení
  • Od našich partnerů – obchodních či servisních, při žádostech o cenové nabídky nebo žádostech o vyřízení servisu, záručních nároků nebo přímých dotazů.
  • Obchodní partneři (například dodavatelé, prodejci, online prodejci, distributoři) nebo jiní, kteří jsou součástí poskytování produktů a služeb nebo provozování našeho podnikání
  • Z jiných zdrojů, jako jsou veřejně dostupné adresáře a informace (například sociální média a internet)
  • Z obchodních setkání a dalších propagačních akcí
 3. K čemu používáme Vaše osobní údaje/Jaké jsou právní důvody pro zpracování Vašich osobních údajů?

  Při používání Vašich osobních údajů, včetně osobních údajů uvedených v části 2 výše, se odkazujeme na následující právní základy:

  1. Kde je potřeba Vám poskytnout naše produkty nebo služby, například:

   1. Posuzování objednávky nebo služby, včetně uvážení, zda vám produkt nabídnout nebo ne, cenu, dostupné způsoby platby a podmínky
   2. Spravování produktů a služeb, po případě žádost o ně
   3. Aktualizace Vašich záznamů, sledování místa pobytu pro případný kontakt ohledně Vašeho účtu a případné vymáhání dluhů.
   4. Sdílení Vašich osobních informací s obchodními partnery a poskytovateli služeb, při zájmu o produkt a jeho správě
   5. Všechny fáze a činnosti týkající se správy produktu nebo služby včetně dotazování, použití, správy a vedení účtů, žádostí o převody vlastního kapitálu, nastavení/změna/odstranění ručitelů.
   6. Sdílet informace dle potřeby s obchodními partnery (například s prodejci a distributory), poskytovateli služeb nebo jako součást poskytování a správy našich produktů a služeb nebo provozování našeho podnikání.
  2. Kde je to v našich oprávněných zájmech, například

   1. Poskytování dat k nahlédnutí a analýze našich zákazníků jak pro nás, tak pro obchodní partnery, a to buď jako součást poskytování produktů nebo služeb, což nám pomáhá zlepšovat produkty nebo služby, nebo posuzovaní či zlepšování fungování našeho podnikání.
   2. Pro průzkum trhu a analýzu a rozvoj statistik
   3. Informovat Vás o aktualizacích nebo důležitých změnách našich produktů a služeb, které jste si od nás zakoupili.
  3. Dodržovaní zákonných povinností

   1. Dodržovat právní a regulační povinnosti, požadavky a pokyny včetně záručních a servisních povinností a předpisů.
   2. Pro správu a kontrolu našich obchodních operací včetně účetnictví
  4. S vaším souhlasem nebo výslovným souhlasem:

   1. Pro přímou marketingovou komunikaci; aktualizaci produktů, zasílání emailů, propagační aktivity a naše informativní zpravodaje, ke kterým jste se přihlásili
   2. Pro některé z našich profilů
   3. Vyvíjet nové produkty a služby a kontrolovat a vylepšovat současné produkty a služby
   4. Pro servis nebo záruku nebo zákaznickou podporu
 4. S kým sdílíme Vaše osobní údaje?

  Vaše osobní údaje sdílíme s obchodními a servisními partnery a třetími stranami pouze tehdy, když je třeba splnit naše smluvní dohody, právní závazky a doručit zakoupené výrobky nebo služby. Společnost iiyama spolupracuje, s lokálními partnery a zpracovateli co nejvíc je to možné. S jakoukoli společností nebo třetí stranou, která zpracovává Vaše osobní údaje v našem zastoupení, jsme nastavili dohodu o zpracování dat kompatibilní se standardem GDPR, abychom zajistili, že budou dodržovat stejnou úroveň zabezpečení a důvěrnosti jako společnost iiyama.

  Pro více informací o našich lokálních obchodních a servisních partnerech nás prosím kontaktujte na adrese gdpr@iiyama.com.

  Se všemi třetími stranami, které zpracovávají Vaše osobní údaje v našem zastoupení, jsme nastavili dohodu o procesech, pomocí kterých můžeme zaručit důvěrnosti a bezpečné zpracování Vašich dat. Bez ohledu na to, kdo Vaše data zpracovává, zůstáváme zodpovědní za Vaše data my.

 5. Jsou Vaše osobní informace použity mimo EU?

  Ano, používáme několik nástrojů, jako je CRM software a e-marketingová platforma MailChimp, které mají sídlo ve Spojených státech. Tyto platformy a nástroje jsou povinny dodržovat směrnice GDPR.

  Pro další informace o nástrojích, které používáme, nás kontaktujte na adrese gdpr@iiyama.com.

 6. Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

  Pokud neurčíme jinak, uchováme Vaše osobní údaje na základě následujících kritérií:

  1. Na určitou dobu, po kterou Vám budeme dodávat služby a zboží, a následně po dobu, ve které v důsledku spolupráce může vzniknout nárok oprávněný či nikoli
  2. Na určitou dobu, podmíněnou trvajícím obchodním vztahem, ve smyslu jeho udržování a nastavování dalších principu spolupráce
  3. Po dobu uchování podle právních a regulačních požadavků nebo pokynů
  4. Po dobu trvání promo akce, jakými jsou akce výherní, upomínkové předměty, dotazníky apod., skýtá dobu přípravy a zpracování participace, v jistých případech i dobu nutnou k vyrozumění a kontaktování výherce. Vaše data budou smazána ne později než jeden měsíc od data ukončení promo akce.
  5. Pokud nám dáte svůj souhlas s používáním Vašich údajů pro komerční účely, jako je zpravodaj nebo aktualizace produktů, uložíme Vaše údaje, dokud neodvoláte svůj souhlas
 7. Jaká jsou Vaše práva podle zákonů na ochranu údajů?

  Níže je seznam práv, která mají všechny osoby dle zákonu o ochraně údajů.

  1. Právo být informován o zpracování vašich osobních údajů
  2. Právo na opravu Vašich osobních údajů, pokud jsou nepřesné a právo doplnit, pokud jsou neúplné
  3. Právo vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů
  4. Máte právo vznést námitky proti určitým účelům na zpracování, zejména na data zpracovávaná pro účely přímého marketingu a na data zpracovávaná z určitých důvodů založených na našich oprávněných zájmech
  5. Právo omezit zpracování vašich osobních údajů
  6. Právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“)
  7. Právo požádat o přístup k Vašim osobním údajům a získat informace o tom, jak je zpracováváme
  8. Právo na pohyb, kopírování nebo přemístění Vašich osobních údajů ("přenositelnost dat")

  Chcete-li uplatnit Vaše práva, můžete nás kontaktovat s žádostí o informace, opravu, omezení, odstranění nebo přemístění zasláním e-mailu na gdpr@iiyama.com nebo lokálnímu zástupci na adrese sales.pl@iiyama.com.

  Máte také právo podat stížnost (místní legislativní agentuře), která prosazuje zákony na ochranu údajů pro Váš region.

 8. Cookies nebo podobné technologie používané společností iiyama

  Internetové stránky společnosti iiyama používají cookies, což jsou malé textové soubory s malým obsahem dat, které jsou uloženy na Vašem počítači.

  Webové stránky iiyama používají soubory cookie, což jsou soubory s nepatrným množstvím dat, a které se používají k ukládání informací ve webových prohlížečích. Všechny soubory cookie jsou uloženy ve Vašem počítači.

  Informace, které shromažďujeme a ukládáme při běžném používání webu, se používají k monitorování a analýze toho, jak jsou jednotlivé stránky využívány. Takové použití nemá za následek shromažďování nebo uložení osobně identifikovatelných údajů.

  Společnost iiyama používá na našich webových stránkách tři typy souborů cookie;

  1. Technicky potřebné soubory cookie Tyto soubory cookie zajišťují, že web funguje tak, jak má. Např. funkce porovnání je řízena technickým cookie.
  2. Statistické cookie - tyto soubory cookie sbírají anonymní údaje o používání našich webových stránek
  3. Cookie předvolby - tyto soubory cookie pomáhají zapamatovat si nastavení jazyka a / nebo předvolbu cookie

  Cookies můžete vypnout nebo odebrat pomocí nastavení prohlížeče. Návod k použití Vašeho prohlížeče nebo funkce nápovědy vám napoví, jak to provést

  Na našich webových stránkách se používají tyto soubory cookie:

  Název

  Strana

  Účel

  Časové období

  Typ

  Cookie klasifikace

  __utma

  google-analytics.com

  Určuje unikátní návštěvníky

  2 roky

  HTTP Cookie

  Statistické cookie

  __utmb

  google-analytics.com

  Používá se k vytvoření a pokračování relace uživatele

  Relace

  HTTP Cookie

  Statistické cookie

  __utmc

  google-analytics.com

  Určuje, zda má nebo nemá vytvořit novou relaci pro uživatele.

  Relace

  HTTP Cookie

  Statistické cookie

  __utmt

  google-analytics.com

  Používá se k přiškrcení rychlosti požadavků na server

  Relace

  HTTP Cookie

  Statistické cookie

  __utmz

  google-analytics.com

  Uchovává typ odkazu, který návštěvník používá k otevření webu

  6 měsíců

  HTTP Cookie

  Statistické cookie

  Cl

  iiyama

  Uložení uživatelského jazyka

  1 měsíc

  HTTP Cookie

  Cookie předvolby uživatele

  PHPSESSID

  iiyama

  Zachová stav relace uživatelů v různých požadavcích na stránky.

  Relace

  HTTP Cookie

  Uživatelovy web relace cookies

  revslider_session

  iiyama

  Používá se pouze na domovské stránce pro hlavní měnící se banner

  2 hodiny

  HTTP Cookie

  Posuvník cookies domovské stránky uživatele

 9. Odkazy na stránkách iiyama.com nebo na jiných našich webových stránkách

  Naše webové stránky iiyama.com obsahují odkazy na webové stránky třetích stran, jako jsou místní prodejci a obchodní partneři. Společnost iiyama nezodpovídá za obsah těchto stránek ani za ochranu soukromí na těchto stránkách. Doporučujeme, abyste si přečetli zásady ochrany osobních údajů jednotlivých webových stránek, navštívených prostřednictvím odkazů na našich webových stránkách.

 10. Formuláře na iiyama.com nebo na jiných našich webových stránkách

  Na určitých stránkách tohoto webu máte možnost zaslat nám osobní informace či dotazy online, pomocí formulářů popřípadě emailem. Poskytnuté osobní informace budou sděleny relevantnímu oddělení iiyama a jeho zaměstnancům, tedy pouze v rámci nutném pro zpracování Vaší žádosti.

  Vaše informace budou důvěrně zpracovány a uchovávány společností iiyama. Dané informace nebudou dále šířeny nebo zkoumány, pokud nevznikne nárok, důvod, tak učinit na základě porušení zákona, na základě rozhodnutí státního orgánu nebo porušení či narušení vnitřních předpisů.

  Je možné, že budeme muset Vaše informace poskytnout třetím stranám, abychom byli schopni provést požadované služby. Poskytnutím těchto informací, souhlasíte s tím, abychom sdíleli Vaše identifikační údaje třetím stranám, které by byly vázány důvěrností. Můžeme vás také kontaktovat, abyste nám poskytli zpětnou vazbu ohledně námi poskytnuté služby.