W
Gwarancja

Masz problem z monitorem? Potrzebujesz pomocy?

Poniższa lista sześciu kroków pomoże Ci samodzielnie wyeliminować najczęściej pojawiające się problemy lub, w razie potrzeby, przeprowadzi Cię przez procedurę zgłoszenia usterki do serwisu. Profesjonalną obsługę zgłoszenia zapewniają wyspecjalizowani pracownicy działu pomocy technicznej.

Krok pierwszy - Sprawdź, czy wszystkie kable zostały prawidłowo podłączone.

Krok drugi - Sprawdź konfigurację w instrukcji obsługi. Upewnij się czy wymiana kabli nie wyeliminuje problemu i czy komputer spełnia minimalne wymagania techniczne monitora.

Krok trzeci - Jeśli sprawdziłeś powyższe punkty, a mimo to monitor nadal nie działa poprawnie, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta poprzez formularz zgłoszenia serwisowego. Wcześniej przygotuj następujące informacje: numer modelu, numer seryjny i dowód zakupu.

Krok czwarty - Po weryfikacji zgłoszeniu zostanie nadany automatycznie numer zgłoszenia serwisowego (RMA) lub, jeśli to konieczne, serwis skontaktuje się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Krok piąty - Spakuj monitor i załącz komplet okablowania wraz z kompletną stopą. Przed zapakowaniem w oryginalne pudełko upewnij się, że Twój monitor nie nosi śladów zabrudzeń i jest odpowiednio przygotowany do odbioru.

Krok szósty - Prawidłowo spakowany i zabezpieczony monitor przekaż kurierowi, który przyjedzie z listem przewozowym.

Ostrzeżenie: W żadnym wypadku nie należy próbować samodzielnie naprawiać urządzenia, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

iiyama nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie na skutek niewłaściwego zabezpieczenia monitora do transportu.

                                                                                         Gwarancja ZERO MARTWYCH PIKSELI


 

Misją iiyama jest dostarczenie Klientom rozwiązań najwyższej jakości i satysfakcji z komfortowego użytkowania zakupionego monitora, dlatego iiyama udziela 30-dniowej gwarancji ZERO MARTWYCH PIKSELI na wszystkie monitory z serii premium E, B i X oraz serii gamingowej G (format nazwy: ProLite Exxx, ProLite Bxxx, ProLite Xxxx i G-Master Gxxx) zakupione wyłącznie w Autoryzowanych Punktach Sprzedaży iiyama. Gwarancja ZERO MARTWYCH PIKSELI liczy się od dnia zakupu lub wymiany monitora.

Gwarancja ZERO MARTWYCH PIKSELI nie dotyczy monitorów dotykowych oraz wielkoformatowych.

Po upływie 30 dni gwarancja nie obejmuje wad pikseli w panelach przy ilości wynoszącej poniżej 0.0005% wyświetlanych punktów i poniżej 2 punktów świetlnych w centrum obrazu.

PRZED ZAKUPEM MONITORA SPRAWDŹ CZY SKLEP JEST AUTORYZOWANYM SPRZEDAWCĄ IIYAMA

Roszczeniom gwarancyjnym nie podlegają:

  • • uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przenoszenia urządzenia przez Klienta,
  • • uszkodzenia spowodowane otwarciem obudowy urządzenia przez osoby nieupoważnione,
  • • uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej instalacji, niezgodnej z instrukcją obsługi monitora,
  • • uszkodzenia lub zniszczenia powstałe na skutek działania siły wyższej lub wpływu otoczenia (np. wilgotności, wyładowań atmosferycznych, kurzu, ciał obcych itp.),
  • • uszkodzenia wynikające z długotrwałego wyświetlania nieruchomych obrazów (tzw. „utrwalenie obrazu”) lub plamy barwne powstałe w wyniku oddziaływania silnych pól magnetycznych w otoczeniu monitora, obraz permanentny będący wynikiem długotrwałego wyświetlania nieruchomego obrazu,
  • • uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem, niewłaściwą konserwacją i przechowywaniem,
  • • uszkodzenia wynikające z instalacji nielegalnego oprogramowania.

Karta gwarancyjna iiyama

Kliknij tutaj, aby pobrać aktualną kartę gwarancyjną.

Skorzystaj z naszej zakładki FAQ. Znajdziesz tam więcej pomocnych odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Serwis pogwarancyjny

Serwis pogwarancyjny

Po upływie okresu gwarancyjnego iiyama oferuje naprawę urządzenia po cenach ryczałtowych (bez VAT). Cena nie obejmuje kosztu części zamiennych.

Naprawy pogwarancyjne wykonywane są na indywidualne życzenie Klienta, po wcześniejszym ustaleniu kosztów. W przypadku całkowitego uszkodzenia obudowy, podstawowych płytek obwodów elektronicznych i/lub całkowitego uszkodzenia LCD/LED, iiyama zastrzega sobie prawo decyzji o rentowności dokonanej naprawy. W razie pytań prosimy o kontakt z serwisem pod numerem telefonu: 801 449262 (IIYAMA) lub adresem email service.pl@iiyama.com

Gwarancja w systemie door-to-door

O ile wada urządzenia iiyama ujawni się w ciągu 30 dni od dnia zakupu (całkowita niesprawność, brak obrazu), a zakup ten miał miejsce po 01.01.1999 r. (wymagany dowód zakupu), iiyama wymieni niesprawny monitor na nowy, na ten sam model lub model alternatywny. Wadę należy zgłosić poprzez formularz zgłoszenia serwisowego

W przypadku urządzeń użytkowanych dłużej niż 30 dni licząc od dnia zakupu, iiyama udziela 3-letniej gwarancji począwszy od dnia zakupu na poprawne działanie urządzenia w ramach specyfikacji wskazanych w karcie serwisowej lub arkuszach danych technicznych. Zjawiska związane z intensywną eksploatacją LCD/LED (np. 24 godz. na dobę), szkody wynikające z nieprawidłowej obsługi, porażenia prądem elektrycznym, szkody powstałe na skutek niewłaściwego transportu itp. nie są objęte świadczeniami gwarancyjnymi.

Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpią usterki monitora lub panelu LCD/LED, to w przypadku przedłużającej się naprawy, Klient na życzenie może otrzymać urządzenie zastępcze, przy czym może to być inny model monitora niż zakupiony. W ramach gwarancji projektory oraz ekrany dotykowe są bezpłatnie odbierane od użytkownika i naprawiane przez autoryzowany serwis iiyama. Odbiór niesprawnego urządzenia, jego naprawa i dostarczenie do użytkownika trwa ok. 10 dni roboczych.

Warunkiem jest prawidłowe zgłoszenie usterki w autoryzowanym serwisie iiyama poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia serwisowego.

S
Serwis konsumencki

Naszym celem jest zadowolenie każdego naszego klienta. Dlatego transakcja z nami nie kończy się na sprzedaży urządzenia. Serwis i wsparcie techniczne klientów są dla nas co najmniej równie ważne. Chcemy bowiem przekonać naszych klientów, że przy zakupie dokonali właściwego wyboru.

Oferujemy Państwo fachowe doradztwo nie tylko przed, ale również po zakupie naszych produktów. Na każdy monitor i każdy panel LCD otrzymają Państwo od nas 3-letnią gwarancję. W razie wystąpienia usterek mogą Państwo liczyć na nasz serwis w systemie door-to-door. A jeśli mają Państwo jakieś pytania czy problemy, wyczerpującej odpowiedzi chętnie udzieli nasze centrum obsługi klienta. 

Zgłoszenie produktu do serwisu w systemie online

Infolinia iiyama
Serwis iiyama
801 IIYAMA (449262)
+48 717 151 857
Kontakt e-mailowy:
service.pl@iiyama.com
AdresSerwis iiyama Polska
INGRAM Micro Services Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 20C
55-080 Pietrzykowice
 
INGRAM Micro jest wyłącznym autoryzowanym serwisem iiyama w Polsce.

Jeśli mają Państwo jakieś pytania czy problemy, wyczerpującej odpowiedzi (telefonicznej lub przez e-mail) chętnie udzieli nasze centrum obsługi klienta.

A ponieważ myślimy nie tylko o naszych klientach, ale również o środowisku naturalnym, proponujemy Państwu przyjazny program recyklingu starego sprzętu.

Pełny serwis, zbliżenie do klienta i wspieranie środowiska - iiyama.

D
Pobierz

Sterowniki, instrukcje i ulotki

Aktualne informacje dotyczące monitorów iiyama wraz z sterownikami i profilami kolorów ICC znajdą Państwo przy opisach poszczególnych produktów. Aktualne sterowniki wraz z profilami kolorów znajdują się również poniżej. W przypadku produktów nie będących już w ofercie firmy iiyama można poszukać  poprzez wyszukiwarkę serwisową, aby odnaleźć żądany model urządzenia.

Więcej informacji znajdą Państwo również na stronie o instalacji sterowników.Proszę pamiętać,żę Windows NT 4.0 nie daje użytkownikowi możliwości zainstalowania sterownika monitora. Wiele kart graficznych oferuje jednak dodatkowe oprogramowanie służące do tego celu.
Oprogramowanie to może dostarczyć tylko producent karty graficznej. Jeśli tego typu sterowniki / programy nie są dostępne, można używać standardowych sterowników VESA bez groźby utraty jakości urządzenia.

Sterowniki iiyama

Proszę kliknąć na link aby pobrać aktualne sterowniki i profile kolorów ICC do naszych produktów. Wzkazówki dotyczące instalacji znajdują sie przy opisach poszczególnych produktów.

Pobierz

Oprogramowanie dla funkcji Pivot (tryb portretowy)

Zalecamy stosowanie standardowych funkcji sterownika karty graficznej. Karty Nvidia, ATI / AMD i Intel obsługują wiele standardowych funkcji Pivot.

Sterowniki do ekranów dotykowych

Sterowniki do monitorów dotykowych można pobrać poprzez zakładkę DO POBRANIA znajdującą się przy poszczególnych produktach.

Klasa efektywności energetycznej

Etykiety energetyczne UE, wprowadzone po raz pierwszy w 1994 r. pomagają konsumentom identyfikować produkty, które zużywają mniej energii elektrycznej, a zatem generują mniejsze koszty przez cały okres ich użytkowania. Aby uprościć system skalowania, który do tej pory obejmował wiele poziomów A (A, A +, A ++ itd.) oraz aby nadal pomagać konsumentom w dokonywaniu świadomych wyborów przy zakupie nowych energooszczędnych produktów, trzy lata temu zaktualizowano i przyjęto unijne rozporządzenie ramowe dotyczące etykietowania energetycznego (rozporządzenie (UE) 2017/1369). Rozporządzenie przywraca prostszą siedmiopunktową klasyfikację, wykorzystującą jedynie litery od A do G. Nowy system klasyfikowania wchodzi w życie 28 lutego 2021 roku.
 
Kliknij poniżej, aby pobrać etykiety energetyczne dla wszystkich produktów iiyama.

EU labels - Pobierz

Fiche - Download

R
Recykling

W celu ujednolicenia systemów zbiórki, przeróbki i recyklingu odpadów elektronicznych we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej opracowano dyrektywę WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Zgodnie z jej zapisami firmy wprowadzające na dany rynek sprzęt elektryczny oraz elektroniczny są zobligowane do znakowania go symbolem przekreślonego kosza oraz sfinansowania zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu.

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.


iiyama Polska zapewnia bezpłatny recykling monitorów dowolnej marki zwróconych przez klientów do sklepów autoryzowanych partnerów firmy iiyama przy zakupie nowego monitora marki iiyama (liczba monitorów przyjętych do recyklingu nie może być większa niż liczba zakupionych monitorów iiyama). Ich listę znajdziecie Państwo tutaj.


Dyrektywą bliźniaczą do dyrektywy WEEE jest dyrektywa RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances).  Zabrania ona wprowadzania na rynek Unii Europejskiej nowych produktów zawierających wyższe niż dopuszczalne stężenia szkodliwych substancji chemicznych takich jak min. ołów, kadm i chrom. Najnowsze monitory firmy iiyama spełniają te wymogi. 

U
Najczęściej zadawane pytania

Szanowni Państwo,

otrzymujemy od Państwa szereg powtarzających się pytań. Zadawane najczęściej pytania zebraliśmy na tej liście, którą nieustannie poszerzamy. Jeśli życzą sobie Państwo bardziej szczegółowych informacji na dany temat, polecamy inne działy naszego serwisu internetowego: Słownik, Warto wiedzieć, Instrukcje obsługi. Mamy nadzieję, że dzięki informacjom zawartym na naszej stronie pogłębią Państwo swą wiedzę.

Jak prawidłowo wyczyścić monitor podczas w czasie epidemii COVID-19

W celu zmniejszenia ryzyka infekcji oraz w celu ochrony klientów i użytkowników naszych monitorów przed potencjalną transmisją COVID-19, opracowaliśmy następujące wytyczne objaśniające zasady prawidłowej dezynfekcji naszych urządzeń.

UWAGA!

Poniższe wytyczne dotyczą wszystkich monitorów i ekranów dotykowych iiyama Z WYŁĄCZENIEM optycznych ekranów dotykowych: T2252MTS-xxx , T2452MTS-xx, T2253MTS-xxx i T2453MTS-xx. Aby uzyskać porady dotyczące czyszczenia optycznego ekranu dotykowego iiyama, kliknij tutaj.

   • Umyj ręce mydłem lub środkiem dezynfekującym zawierającym co najmniej 60% alkoholu.
   • Jeśli to możliwe, noś maseczkę osłaniającą usta i nos, aby zmniejszyć ryzyko transmisji.
   • Podczas czyszczenia zawsze używaj jednorazowych rękawiczek syntetycznych.
   • Jeśli to możliwe, wyłącz i odłącz urządzenie od zasilania.
   • Użyj jednego z następujących środków czyszczących przeznaczonych do stosowania w obiektach innych niż opieka zdrowotna (np. biurach, urzędach publicznych, transporcie, szkołach itp.) zatwierdzonych przez ECDC:                 Izopropanol (np. alkohol izopropylowy), roztwór 70%
        Etanol, roztwór 70%            • Używaj czystej, delikatnej szmatki, na przykład z mikrofibry.
   • Użyj środka czyszczącego do zwilżenia szmatki. Nigdy nie rozpylaj roztworu czyszczącego bezpośrednio na urządzenie.
   • Przecieraj ekran delikatnie małymi kółkami, unikając nacisku.
   • Przed ponownym użyciem urządzenia upewnij się, że szkło i ekran są całkowicie suche.
   • Po każdym czyszczeniu zdejmij i wyrzuć rękawiczki syntetyczne i umyj ręce w taki sam sposób, jak przed czyszczeniem.
   • Unikaj używania następujących produktów, ponieważ mogą one powodować odbarwienie monitora:                 amoniak
        aceton
        produkty na bazie chloru (np. wybielacz)
        nadtlenki (w tym nadtlenek wodoru)
        rozcieńczalniki do farb, benzen, chlorek metylu, toluen

w
Windows 8/10 i monitory iiyama

MONITORY IIYAMA I WINDOWS 8/10

Wszystkie monitory iiyama bez funkcji dotykowej są kompatybilne z systemem operacyjnym Windows 8/10.