,

Wartości iiyama

Działamy odpowiedzialnie wobec planety, naszych pracowników i klientów, utrzymując zrównoważony rozwój i etyczne praktyki w centrum naszego biznesu.

Pobierz PDF
iiyama-hero-img-two iiyama-hero-img-one
iiyama-ms-img-two
#withiiyama

Misja i wizja

W iiyama jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wydajnych i godnych zaufania rozwiązań w zakresie profesjonalnych monitorów. Naszą misją jest wzmacnianie pozycji jednostek i organizacji w interakcjach z otaczającym je światem.Jednocześnie jesteśmy przekonani, że nasze obowiązki wykraczają poza podstawową działalność firmy. Dlatego angażujemy się w ochronę środowiska, prawa pracownicze oraz programy zrównoważonego rozwoju, które są zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Wspieramy naszych partnerów i inicjatywy mające na celu zakończenie ubóstwa, ochronę planety i zapewnienie ludzkości pokoju i dobrobytu do 2030 roku.Naszą misją jest pomaganie jednostkom i organizacjom w kontaktowaniu się ze światem.

Priorytetowo traktujemy podstawowe wartości naszej działalności tj. ład korporacyjny, ochrona środowiska i rozwój społeczny.Dlatego wdrażamy programy mające na celu ograniczenie śladu węglowego, zapewnienia komfortowych warunków pracy oraz otwartego i uczciwego biznesu. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego zaangażowania w każdą z tych wartości.

iiyama-ms-img-two iiyama-ms-img-two iiyama-ms-img-two iiyama-ms-img-two
#withiiyama

Ślad środowiskowyW iiyama rozumiemy znaczenie prowadzenia działalności troszczącej się o środowisko naturalne i staramy się wywierać pozytywny wpływ na społeczeństwo poprzez ciągłe doskonalenie naszych praktyk środowiskowych. Nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój znajduje odzwierciedlenie w uznaniu przez EcoVadis, wiodącą ocenę zrównoważonych praktyk biznesowych. W ciągu ostatnich 3 lat otrzymaliśmy brązowy (2021) i srebrny (2022) medal, jednak na tym się nie zatrzymaliśmy. Wzmocniliśmy nasze inicjatywy, co doprowadziło do osiągnięcia prestiżowej platynowej oceny zrównoważonego rozwoju przez EcoVadis w 2023 r., plasując nas w 1% najlepszych spośród ponad 90 000 firm na całym świecie. Ta nagroda potwierdza dostosowanie iiyama do międzynarodowych standardów oraz integrację zasad zrównoważonego rozwoju i CSR z naszą działalnością i systemem zarządzania.

iiyama-env-img-one
iiyama-env-img-one

W naszych wysiłkach, zmierzających do zmniejszenia śladu węglowego i wspierania zrównoważonego rozwoju, skupiamy się na wdrażaniu inicjatyw związanych z ochroną klimatu. Jedną z takich inicjatyw jest wprowadzenie nowego ergonomicznego stojaka, który pomógł zmniejszyć liczbę plastikowych toreb używanych podczas pakowania i ślad węglowy podczas dystrybucji.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o

Polityce na rzecz środowiska i zrównoważonych zamówień publicznych iiyama arrow right
iiyama-env-img-one iiyama-env-img-one
iiyama-em-img-one
#withiiyama

Warunki pracy pracownikówW iiyama wiemy, że nasi pracownicy są siłą napędową naszego sukcesu i kluczowym aspektem działań w kierunku zrównoważonego rozwoju. Dlatego naszym priorytetem jest tworzenie przyjaznego i komfortowego środowiska pracy. Aby wspierać ten cel, oferujemy zróżnicowane i równe szanse zatrudnienia oraz wdrożyliśmy zasady wymienione w naszym podręczniku pracownika, w celu ochrony praw naszych pracowników.

Co więcej, zbudowaliśmy zróżnicowane, bezpieczne i pełne tolerancji miejsce pracy. Wszyscy nasi pracownicy mają równe szanse, są traktowani z szacunkiem i nie są przepracowani. Zgodnie z naszym zobowiązaniem do stosowania etycznych praktyk, iiyama zakazuje zatrudniania dzieci przy produkcji monitorów, pracy w niebezpiecznych warunkach, pracy przymusowej oraz pracy w nadgodzinach. Stosujemy również rygorystyczne polityki zapobiegające molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji.

Polityka zatrudnienia arrow right
Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie arrow right
#withiiyama

Otwarty i uczciwy biznes

iiyama poważnie traktuje ład korporacyjny i zobowiązuje się do prowadzenia uczciwych i otwartych praktyk biznesowych. Zgodnie z tym zobowiązaniem, wdrożyliśmy odpowiedzialną politykę zaopatrzenia, aby upewnić się, że nasze produkty nie są wytwarzane z Minerałów konfliku iiyama przeprowadziła uzasadnione badanie kraju pochodzenia (RCOI) w celu ustalenia, czy minerały z regionów ogarniętych konfliktami zbrojnymi pochodzą z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów nią objętych (CC).

Nasze działania obejmują:

1. Wykorzystanie programu Responsible Minerals Initiative (RMI) do identyfikacji ryzyka związanego z krajem pochodzenia poprzez zastosowanie szablonu raportowania Conflict Minerals oraz szablonu raportowania Cobalt, które są wykorzystywane przez branżę.

2. Przeprowadzanie regularnych audytów w celu zapewnienia, że nasi dostawcy przestrzegają zasad RMI

3. Stosowanie ścisłych protokołów w celu rozwiązania wszelkich niezgodności.

Aby zapewnić otwartość i uczciwość w biznesie, stworzyliśmy wewnętrzne systemy zgłaszania nieprawidłowości we wszystkich spółkach grupy na całym świecie. Staramy się również zapewnić wczesne wykrywanie i zapobieganie poważnym incydentom, takim jak nielegalna działalność lub niewłaściwe postępowanie, które mogłyby zaszkodzić naszym wartościom korporacyjnym.

Polityka zgłaszania nieprawidłowości arrow right
Polityka antykorupcyjna arrow right

W celu zapewnienia otwartej i uczciwej działalności ustanowiliśmy wewnętrzne systemy zgłaszania nieprawidłowości we wszystkich spółkach grupy na całym świecie. Staramy się również zapewnić wczesne wykrywanie i zapobieganie poważnym incydentom, takim jak nielegalna działalność lub niewłaściwe postępowanie, które mogłyby zaszkodzić naszym wartościom korporacyjnym.

Raport CSR arrow right
iiyama values

Godna praca i rozwój
gospodarczy

iiyama values

Zmniejszanie nierówności

iiyama values

Odpowiedzialna konsumpcja
i produkcja

iiyama values

Działania na rzecz klimatu

iiyama values

Godna praca i rozwój
gospodarczy

iiyama values

Zmniejszanie nierówności

iiyama values

Odpowiedzialna konsumpcja
i produkcja

iiyama values

Działania na rzecz klimatu

#withiiyama

Najczęściej zadawane pytania / FAQ

Kontakt

go to section 1

Kontakt

go to section 1
iiyama image
#withiiyama Dziękujemy, że jesteście z nami

Nie wiesz, który monitor wybrać?

Skontaktuj się z nami