We have updated our privacy policy in accordance to the new GDPR regulations.
Please take your time to read our updated privacy policy to make sure you know what we do with your personal data.

W
Záruka iiyama

Dříve než budete kontaktovat svého prodejce nebo volat naší informační linku, pročtěte si, prosím, příručku uživatele, abyste se seznámili s Obrazovkovou nabídkou. V ní naleznete řadu nastavení a možností úprav, které vám umožní nejlepší využití obrazovky. Jelikož může stejný monitor, v závislosti na svém umístění, ukazovat rozdílný obraz, definovali výrobci obrazovek toleranční rozmezí pro jednotlivé specifikace, přičemž hodnoty ležící v těchto rozmezích jsou považovány za normální.

Test obrazovky
Použijte prosím původní ovladače iiyama a nastavte pro grafickou kartu rozlišení doporučené pro daný monitor (viz příručka) s obnovovacím kmitočtem 85Hz. Dále bude třeba nastavit nejvyšší dostupnou hodnotu pro kvalitu barev, a to nejméně 64 000 barev. Obraz pak můžete dále optimalizovat pomocí Obrazovkové nabídky.

Obrazovky iiyama splňují následující toleranční rozmezí:
| Horizontální/vertikální poduškovité zkreslení: 2%
| Natočení: 2mm
| Lichoběžníkové zkreslení stran: 1,5%
| Rovnoběžníkové zkreslení: 2%
| Dopad paprsku: je považován za přijatelný, pokud jsou při zobrazení v doporučeném rozlišení čitelné i malé fonty (z technických
důvodů je dopad paprsků mírně lepší ve středu obrazovky než na okrajích).
| Defekty pixelů u LCD obrazovek: 5 sub-pixelů (max. 1 pixel na 1 mega-pixel rozlišení)
| Konvergence: 0,3 mm

Záruka
iiyama nabízí tříletou záruku na všechny monitory, vč. modelů s dotykovým displejem (touch). Vyjímkou jsou CCTV, ke kterým je poskytována dvouletá záruka.
Monitory iiyama se shodují se standardem druhé kategorie normy ISO-9241-307:2008.

Z ní jsou vyňaty následující obecné případy:
| Poškození způsobené vyšší mocí.
| Poškození způsobené nesprávným skladováním nebo užíváním, nesprávnou instalací nebo použitím chybného software.
| Neodborné opravy, zásahy nebo modifikace zařízení.
| Špatné zacházení nebo fyzické poškození, které nevzešlo ze skryté závady během přepravy, např.: změna sytosti barev
zaviněná působením silného magnetického pole, „vypálení“ obrazu, snížení jasu/selhání LCD.
| Prosvětlení způsobené nepřetržitým užíváním (více než 10 hodin denně bez spořiče obrazovky).
| Defekty pixelů na TFT obrazovkách nepřesahující hranici 5 sub-pixelů nebo maximálně 1 pixel / 1 mega-pixel rozlišení.
| Viditelné poškození způsobené přepravou (takové poškození musí být ihned písemně oznámeno zasilateli a/nebo dodavateli).

Podrobné záruční podmínky naleznete na našich webových stránkách v sekci „Údržba“ („Service“).

Pokud jste zkontrolovali všechny výše uvedené body a přesto se Vám stále neobjevuje žádný obraz, kontaktujte operátory naší informační linky. Volejte na číslo +420 596 253 677, +420 596 253 670.

Dříve než zavoláte informační linku, připravte si prosím následující podklady:
| číslo modelu*
| kupní doklad a sériové číslo*
| jméno, adresu a vyhovující datum (datum, čas) pro vyzvednutí k opravě
| telefonní/faxové spojení, kde jste během dne k zastižení
| krátký popis závady
* viz identifikační štítek na zadní straně krytu.

Důležitá poznámka!
Pokud nebude u vyzvednutého zařízení zjištěna žádná závada, může přepravní společnost požadovat náhradu administrativních a dopravních nákladů až do výše 109,- EUR a DPH.

 

ZÁRUKA NULA VADNÝCH BODŮ

iiyama nabízí 30-ti denní záruku „nula vadných pixelů“, pokud si koupíte monitor od Autorizovaného iiyama Prodejce. Jejich seznam si můžete zkontrolovat na naších stránkách

Jakýkoliv monitor s mrtvým pixelem nebo subpixelem bude nahrazen novým v rámci 30 dnů od nákupu koncovým zákazníkem.
Postup:
1. V případě, že se objeví mrtvý pixel / subpixel do 30ti dnů od Vašeho nákupu, kontaktujte svého prodejce.
2. Prodejce posílá monitor do servisu* a dostává stejný model, nebo v případě, že není dostupný, dostane model s podobnými technickými parametry a cenou.

* Je nutné poslat monitor do servisu na prohlídku, pokud má být monitor vyměněn.

S
Zákaznický servis

Naším cílem je spokojenost každého našeho zákazníka. Proto naše transakce nekončí prodejem zařízení. Servis a technická podpora zákazníků jsou pro nás přinejmenším stejně důležité. Chceme přesvědčit naše zákazníky, že nákupem u nás udělali správný výběr.

Nabízíme Vám odborné poradenství nejen před, ale také po nákupu naších výrobků. Ke každému monitoru a každému panelu LCD dostanete od nás 3-letou záruku. V případě projevení závady můžete počítat s naším servisem v systému door-to-door. A pokud máte jakékoliv dotazy nebo problémy, naše zákaznické centrum Vám ochotně poskytne vyčerpávající odpověď (telefonicky nebo e-mailovou zprávo. Pokud máte nějaké otázky nebo problémy, naše zákaznické obchodní centrum Vám ochotně poskytne vyčerpávající odpověď (telefonický nebo e-mailem).

A poněvadž se staráme nejen o naše zákazníky, ale také o přírodní prostředí, nabízíme Vám ekologický program recyklace starého zařízení. Kompletní servis, blízký kontakt se zákazníky a ochrana životního prostředí – to je iiyama.

Servis iiyama

SIL Eastern Europe a.s.
Těšínská 1970/56 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava
tel. 596 253 677, 596 253 670
fax 596 253 699
www.sil.cz

Nahlášení monitoru na servis

D
Stáhni

Ovladače, návody a letáky.

Aktuální informace na téma monitorů iiyama naleznete nyní při popisech jednotlivých výrobků. Modely monitorů, které už nejsou v nabídce firmy iiyama, lze najít v archivu nebo klikněte na servisní nástroje..
Více informací naleznete také na stránce o instalaci ovladačů. Windows NT 4.0 neumožňuje uživateli nainstalování ovladače monitoru. Hodně grafických karet však nabízí k tomuto účelu dodatečný software. Tento software může dodat pouze výrobce grafické karty. Nejsou-li ovladače/programy tohoto typu dostupné, je možno používat standardní ovladače VESA, aniž by to hrozilo ztrátou kvality zařízení.

 

Ovladače iiyama


Prosím klikněte na link pro stáhnutí aktuálních ovládačů a profilů barev ICC k naším produktům. Ukazatele týkající se instalace naleznete u popisů následujících produktů.

stáhni

 

software pro funkci Pivot (portrét).

Doporučujeme používat standartní funkce ovladače grafické karty. Karty Nvidia, ATI / AMD a Intel podporují řadu standartních funkcí Pivot.

Test software

stáhni

Ovladače pro dotykové obrazovky.

Ovladače k dotekovým monitorům můžete stáhnout ze záložky KE STAŽENÍ, která se nachází u jednotlivých produktů.

R
Recyklace

Směrnice WEEE / OEEZ (Waste Electrical and Electronic Equipment / Odpadní Elektrická a Elektronická Zařízení) byla vytvořena se záměrem sjednotit sběr, využití a recyklační systémy pro elektronický odpad v rámci členských států Evropské Unie. Opatření obsažená ve směrnici zavazují společnosti, které uvádějí na trh elektrická a elektronická zařízení, aby tato zařízení označovala symbolem přeškrtnutého odpadkového koše, a aby se finančně podílely na sběru a recyklaci opotřebeného zboží.

iiyama recycling Symbol přeškrtnutého odpadkového koše, umístěný na výrobku nebo na jeho obalu, oznamuje, že podle směrnice o WEEE (2002/96/ES) a podle vnitrostátních právních předpisů o OEEZ, nemá být tento výrobek likvidován spolu s běžným komunálním odpadem z domácností. Tento výrobek má být vrácen v místě zpětného odběru, např. poslednímu prodejci v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek nebo v autorizovaném sběrném místě pro zpětný odběr OEEZ.Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví a vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku současně napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů.

Další informace o místech sběru vašeho OEEZ k recyklaci vám sdělí místní úřad vaší obce, poslední prodejce od kterého jste výrobek zakoupili nebo autorizovaný kolektivní systém pro zpětný odběr OEEZ.

Směrnice RoHS (Restriction of use of Hazardous Substances - Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ) je sesterská směrnice ke směrnici WEEE. Znemožňuje uvádět na trh v rámci EU nové výrobky obsahující škodlivé látky, jako například olovo, kadmium nebo chrom, v množstvích překračujících povolenou úroveň. Nejnovější obrazovky iiyama vyhovují těmto nařízením.

U
Nejčastěji kladené otázky

Vážení Uživatelé

dostáváme od Vás řadu opakujících se otázek. Nejčastěji kladené otázky jsme shromáždili v seznamu, který se neustále rozšiřuje. Přejete-li si detailnější informace na příslušné téma, doporučujeme odkaz na našich internetových stránkách: Slovník --> Je třeba znát --> Návody k obsluze. Doufáme, že informace obsažené na naší stránce Vám pomohou v prohloubení Vašich vědomostí.

w
Windows 8/10 and iiyama monitors

All you want to know about iiyama monitors working with Windows 8/10

Are iiyama monitors ready for Windows 8/10?

All iiyama desktop monitors, touch screens and LFD's are compatible with Windows 8/10 operating system.

Which iiyama touch monitors work with Windows 8/10?

  • Windows 8 certified: ProLite T2253MTS, T2336MSC, T2735MSC
  • Windows 8/10 not certified, but supports Windows 8/10: iiyama’s range of P-Cap touch monitors with edge to edge glass work well: 15”, 15,6”, 17”,  19”, 21,5”, 32”, 42'', 46'', 55'' (ProLite TxxMC / TxxMSC models)
  • Does not support Windows 8/10 Charms sidebar function; Touch and gestures work: The ProLite T2250MTS / T2252MTS / T2451MTS / T2452MTS, LFD Touch.

For Windows 8/10 it’s mandatory that the slide function works from the outside area to make the Windows sidebars visible.

Tady se nacházíš:

Vítejte na stránkách iiyama.com. Tyto stránky používají funkční, preferenční a statistické soubory cookie, jejíž cílem je poskytnout Vám nejlepší uživatelské pohodlí při prohlížení a také kontrolovat funkce daných stránek, jako je například funkce porovnávání a Vaše jazyková nastavení. Naše soubory cookie neukládají žádné osobní údaje. Přečtěte si, prosím naše zásady ochrany soukromí, kde naleznete úplný seznam souborů cookie, které používáme.

OK. Pokračuj Ne, děkuji